czwartek, 9 marca 2017

Hotel Masowy / Turystyczny

Hotel Masowy / Turystyczny wybudowany został jako pawilon w związku ze zorganizowaniem w Gdyni "Targów Gdyńskich" w roku 1937, potem przystosowano go do pełnienia funkcji hotelu dla Ligi Popierania Turystyki.
W czasie wojny budynek hotelu został rozebrany a na terenie dawnych targów Niemcy urządzili zajezdnię autobusową (od 1943 też trolejbusową), po wojnie zabudowania dawnych targów trafiły w ręce Dalmoru.
Liga Popierania Turystyki – półoficjalna polska organizacja turystyczna, powstała na mocy decyzji Ministra Komunikacji Michała Butkiewicza z dnia 26 kwietnia 1935 roku. Celem jej powstania była organizacja i popieranie taniej turystyki masowej, promocja poszczególnych regionów Polski oraz finansowanie przedsięwzięć turystycznych. Struktura organizacyjna Ligi była ściśle powiązana ze strukturą organizacyjną Polskich Kolei Państwowych; funkcję prezesów delegatur LPT sprawowali dyrektorzy Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych

Hotel Masowy / Turystyczny


Więcej na Forum

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz