środa, 8 marca 2017

Dom Zdrojowy (obecnie Dom Marynarza)

Szanujące się letnisko i kąpielisko musi mieć Dom Zdrojowy. W Gdyni pojawił się w 1929 roku, zaprojektowany przez Adama Knauffa i zbudowany u wylotu al. Kasyna, późniejszej al. Marszałka Piłsudskiego. Inwestorem było „Towarzystwo Kąpieli Morskich”, które chciało wydłużyć sezon wypoczynkowy nad chłodnym Bałtykiem. Dom składał się z części hotelowej i łazienkowej, miał wspaniałą salę restauracyjną i dansingową, i co najważniejsze –26 wanien z podgrzewaną wodą do ciepłych kąpieli morskich!!
Teren wokół został szybko zagospodarowany, powstał skwer i nowa plaża z drewnianymi pomostami kąpielowymi. Dom Zdrojowy bardzo szybko zyskał wielu sympatyków i gości, a ówczesna prasa donosiła:
„Mając obecnie w Gdyni dom zdrojowy, nie trzeba odtąd udawać się do Sopotu. Honorowym obowiązkiem każdego Polaka powinno być popieranie polskich kąpieli morskich”. Aleksandra Tarkowska 
W latach 1939-45 Niemcy przemianowali go na Marine Gemeinschaftsheim Strandhotel. Po wojnie do 1947 r. hotel używała Marynarka Wojenna po czym przekazała go Polskiej Marynarce Handlowej jako Dom Marynarza. Od 1951 r. budynek użytkowały Polskie Linie Oceaniczne. Przez te lata Dom Zdrojowy nie oparł się przebudowie i dziś nie wygląda tak ładnie jak dawniej.

Dom Zdrojowy

Więcej na Forum

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz