środa, 8 marca 2017

Elewator zbożowy

Elewator zbożowy został zbudowany w latach 1935–1937 roku według projektu Michała Paszkowskiego i Bolesława Szmidta. Budynek należał do spółki utworzonej przez Bank Polski. Wykorzystywany był w obsłudze eksportu i importu oraz do uszlachetniania zboża. W czasie okupacji wojennej użytkowany przez Niemców. Po wojnie odbudowany, administrowany przez Społem oraz Polskie Zakłady Zbożowe, obsługiwał głównie import zbóż. W latach 80. przejął znaczną część polskiego eksportu. W 1990 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków. W 1992 został własnością Bałtyckiego Terminalu Zbożowego. Od maja 1992 do wiosny 2001 w trzech etapach zmodernizowano kompleks elewatora. Przebudowano wyposażenie techniczne oraz zbudowano nowe silosy i magazyny podłogowe, co zwiększyło pojemność kompleksu do 52 tys. ton. W latach 2004–2005 elewacja budynku przeszła generalny remont.

Elewator zbożowy

źròdło NAC

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz